Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium


Kisérlet
Nyugodt környezet és tiszta levegő

A természettudományos problémamegoldó gondolkodás fejlesztése

Forrás: OFI Oktatáskutató és Fejleztő Intézet

http://www.ofi.hu/tudastar/termeszettudomanyos-090617-2


Problémamegoldás a fizika, biológia, kémia tanításban


A fizika, a kémia és a biológia tantárgyak – kísérleti-tudományos jellegükből adódóan – kiváló lehetőségeket kínálnak a természettudományos problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére. Szaktárgyi logikájuk, tanulási-tanítási módszereik tekintetében sok hasonlóságot mutatnak, következésképp ismeretrendszereik, illetve az általuk elért képességek szintjének értékelésében is hasonló metodikákra hagyatkozhatunk.

A mechanika tanításának tartalmi alapkérdései, az iskolai kísérletezés, a tanulók önálló kísérleti munkájának szervezése és irányítása. A fizikatantervek szükségszerűen spirális felépítése, az egyes fogalmaknak, jelenségköröknek, törvényeknek a tanulók kognitív fejlődéséhez igazodó fokozatos bővítése és annak alkalmazása a tanításban. Jellegzetes és újratermelődő mechanikai tévképzetek eredete, azonosítása és kezelése (az arisztotelészi és a newtoni szemléletmód, centrifugális és centripetális erő stb.). – Az energiafogalom kialakítása és a fogalom folyamatostartalmi bővítése az alapozó és középszintű fizikaoktatásban.

(A fokozatosság elvét követve meggyőzően kell elfogadtatni a diákokkal az általánosított energia-megmaradás elvét, és ennek sokirányú alkalmazhatóságát. Ki kell, hogy alakuljon a diákban józan fenntartás minden olyan „új” elmélettel szemben, amelyik ellentmondásban áll az általánosított energia-megmaradás tételével. Jellegzetes áltudományos nézetek szakértői kezelése.)

A problémamegoldás csak akkor lehet sikeres, ha az adott individuum rendelkezik az ehhez szükséges valamennyi gondolkodási művelet (a problémamegoldás mikrostruktúrája) alkalmazási képességének megfelelő szintjével, illetve kreatív gondolkodása is fejlett. Egy adott probléma megoldása mintaként szolgálhat más problémák megoldásához, melyek a megfelelő algoritmusok és transzfer erősítését szolgálják.

A projekt, a kísérletezés, az alkalmazás problémamegoldással, a különböző csoportmetodikák, a feladatrendszerek, a problémafeladatok és a játék kiváló lehetőséget biztosítanak a fejlesztésre. Bár a hagyományosnak mondható frontális megbeszélés, illetve előadás csak nyomokban tesz eleget e feladatnak, a módszerek tárháza áll rendelkezésünkre, amellyel a megfelelő helyen élni kellene.Főoldal